درباره اعضای الگوریتم

الهام خواجه نصیری

الهام خواجه نصیری

معاون اجرایی

بیوگرافی

الهام خواجه نصیری معاون اجرایی شرکت سبدگردان الگوریتم می‌باشد. از سوابق کاری ایشان می‌توان به قائم مقامی مدیر عامل سبدگردان سرآمد بازار و همچنین مدیریت بخش صندوق‌ها و سبد‌ها در شرکت تامین سرمایه سپهر اشاره نمود. خواجه نصیری فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری می‌باشد.

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه سیستان و بلوچستان کارشناسی حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلی

قائم مقام مدیرعامل شرکت سبدگردان سرآمد بازار مدیر امور صندوق ها و سبدهای شرکت تأمین سرمایه سپهر