درباره اعضای الگوریتم

محبوبه اسدی مافی

محبوبه اسدی مافی

کارشناس تحلیل

بیوگرافی

دارای مدرک کارشناسی ارشد مالي، گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك، پژوهشگر مطالعات تجربی سرمایه گذاری و بازارهای مالی، به عنوان کارشناس امور اقتصادی و تحلیل اوراق بهادار در شرکت سبدگردان الگوریتم فعالیت می‌کند.

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشکده فارابی دانشگاه تهران

سوابق شغلی

کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشکده فارابی دانشگاه تهران