درباره اعضای الگوریتم

مائده تاج مزینانی

مائده تاج مزینانی

کارشناس ارشد امور اقتصادی و تحلیل اوراق بهادار - مدیر سبد

بیوگرافی

دارای مدرک دکتری مالی و کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه تهران می‌باشد. فعالیت خود در بازار سرمایه را از سال 1395 با تحلیل صنایع مختلف بورسی، ارزشگذاری سهام شرکت‌ها و تهیه گزارش‌های اقتصادی آغاز نمود. وی با سابقه شش سال حضور فعال در بازار سرمایه و تسلط بر صنایع مختلف و بازار اوراق درآمدثابت اکنون به عنوان مدیر پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمدثابت دارا الگوریتم مشغول به فعالیت است.

سوابق تحصیلی

دکتری مالی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه تهران کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلی

مدرس دانشگاه مدیر پرتفوی صندوق پاداش سرمایه پارس کارشناس سرمایه گذاری کارگزاری بورس بهگزین